Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natur- og Miljøklagenævnet

Nævnet er den centrale klageinstans på hele natur-, plan- og miljøområdet. Vi har til opgave at tage hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og træffe korrekte afgørelser på en hurtig og effektiv måde. Det skal medvirke til, at borgere og virksomheder kan få afklaret deres situation m.h.t. f.eks. anvendelsen af naturarealer, jordforurening, industrisager og godkendelse af husdyrbrug så hurtigt som muligt.

Læs mere om nævnet

Nyheder