Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnet er den centrale klageinstans for hele natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Vi har til opgave at tage hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og træffe korrekte afgørelser på en hurtig og effektiv måde. Det skal medvirke til, at borgere og virksomheder kan få afklaret deres situation mht. f.eks. anvendelsen af naturarealer, projektstøtte til landbrug eller fiskeri, jordforurening, industrisager og godkendelse af husdyrbrug så hurtigt som muligt.

Læs mere om nævnet

Nyheder