Natur- og Miljøklagenævnet ophæver vedtagelsen af de statslige vandplaner

Publiceret 06-12-2012

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i de 7 klagesager

Natur- og Miljøklagenævnet offentliggør her afgørelserne i de 7 klagesager, som er behandlet på nævnets møde 3. december 2012.

Klagerne er fra fem lodsejere, samt Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

De 7 klager indeholder flere principielle problemstillinger i relation til vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner.

Afgørelserne er opbygget efter nævnets almindelige skabelon. Afgørelserne indeholder:
1. Forsiden (kort om afgørelsens resultat)
2. Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
3. Naturstyrelsens oplysninger
4. Supplerende indlæg
5. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Afgørelserne kan læses her
NMK-400-00054 Gefion på vegne af lodsejer

NMK-400-00063, NMK-400-00067 og NMK-400-00069 advokat Håkun Djurhuus på vegne af tre lodsejere samt delafgørelse om habilitet

NMK-400-00068 Det Økologiske Råd

NMK-400-00070 Gefion på vegne af lodsejer

NMK-400-00110 Danmarks Naturfredningsforening