Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelser ("NoMO")

’Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer’ (NoMO) er nævnets samling af principielle afgørelser, som kan være af interesse for omverdenen. Afgørelserne er truffet af enten det sagkyndige nævn, det læge nævn eller formanden. I form af ’NoMO’ omtales de enkelte principielle sager i redigeret form med en kort sagsfremstilling og de væsentligste dele af afgørelsen. Der er et link til selve afgørelsen.