NoMO Paragraf-nøgle

Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven,
Husdyrbrugloven, VandløbslovenVandforsyningsloven, Miljøvurderingsloven, JordforureningslovenSkovloven, Museumsloven, HavmiljølovenMiljøoplysningsloven, Øvrige love samt Habitatbekendtgørelsen, Lov om brug af landbrugsjorde.

Planloven

§ 5 a 18
§ 5 b 162
§ 5 m, stk. 1 92
§ 5 n, stk. 1, nr. 2 92
§ 5 u - om landzonetilladelse til boliger i yderområder 107
§ 5 u - om midlertidige opholdssteder for flygtninge 170
§ 11 a, stk. 1, nr. 3 48 , 55
§ 11 g 69, 122183
§ 12 176181
§ 12, stk. 3 181
§ 13 160176
§ 13, stk. 2 19 , 58 , 115
§ 14 181
§ 15, stk. 2 176
§ 15, stk. 2, nr. 2 111
§ 15, stk. 2, nr. 14 71, 168
§ 15, stk. 2, nr. 16 70
§ 15, stk. 5 176
§ 15, stk. 10 168
§ 16, stk. 3 18162
§ 18 3639 , 40 , 71, 146160, 161163, 175
§ 19 37 , 111
§ 19, stk. 1 26 , 3671160161163175
§ 23 c 62
§ 27, stk. 2 18
§ 35 13 , 17 , 38 , 47 , 94 , 99 , 107, 139146, 150, 170, 171
§ 35, stk. 1 6 , 14 , 20 , 22 , 23 , 32 , 34 , 51 , 58 , 74 , 87 , 93 , 113 , 115 , 116, 137138, 163, 165
§ 35, stk. 1, 2. pkt., ”landdistriktbestemmelsen” 139171
§ 36, stk. 1, nr. 1 42 , 75
§ 36, stk. 1, nr. 3 93 , 113, 137163
§ 36, stk. 1, nr. 7 14, 137163
§ 36, stk. 1, nr. 9 163
§ 36, stk. 1, nr. 10 138
§ 37 13146
§ 43 168
§ 56, stk. 2 138
§ 59 148
§ 59, stk. 1 72 , 73
VVM-bekendtgørelsen § 2 60
VVM-bekendtgørelsen § 3 60, 117, 122


Naturbeskyttelsesloven

§ 1 49
§ 3 1 , 12 , 16 , 21 , 49 , 50 , 57 , 86 , 96 , 98 , 112, 132144146, 167, 177184185
§ 3, stk. 1 25 , 97
§ 15 24 , 31 , 61 , 63
§ 15, stk. 1 36 , 44 , 76 , 77
§ 16 38 , 63 , 99, 135
§ 17 63 , 108
§ 18 28, 135, 136145
§ 18, stk. 2, nr. 1 4
§ 19 b 53
§ 19 f 53
§ 19 g 159
§ 22 35
§ 22, stk. 1, og 3 7
§ 24 46
§ 24, stk. 4 153
§ 26, stk. 1 95
§ 26 a 5
§ 26 a, stk. 3 29 , 33
§ 29 a 97
§ 33, stk. 1 133
§ 50, stk. 1. 3 , 27 , 45 , 52 , 59
§ 65 63
§ 65, stk. 1 36 , 44 , 76 , 77
§ 65, stk. 3 85
§ 69 63
§ 73, stk. 5 88
§ 78, stk. 1 88

Miljøbeskyttelsesloven

§ 2 158
§ 19 101
§ 22 8
§ 24 8
§ 28 84 , 89, 128
§ 30 64
§ 33 60 , 90 , 101, 117119, 125128 , 140, 152, 154, 172, 183
§ 41 43 , 110, 125, 157172
§ 42 10, 126, 127, 130158
§ 42, stk. 1 121
§ 68, stk. 3 174
§ 72 156172
Godkendelsesbekendtgørelsens § 30 10
Risikobekendtgørelsen 157
Risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2 15
Risikobekendtgørelsens § 2 43
Risikobekendtgørelsens § 5 43
Bekendtgørelse nr. 1284/2011 om støj fra vindmøller 174

Husdyrbrugloven

§ 2, stk. 1 65
§ 2, stk. 3 89
§ 2, stk. 5 89
§ 3, stk. 1, nr. 1 65
§ 10 54
§ 11 54 , 103, 149
§ 12 11 , 54 , 83 , 103 , 104149
§ 13 68
§ 16 54 , 67
§ 19 103 , 104
§ 22 104149
§ 31 104149
§ 68 84 , 89
§ 103, stk. 2 84 , 89
Godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3 84
Godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 5 84
Godkendelsesbekendtgørelsens § 19d 79
Godkendelsesbekendtgørelsens § 19f 79
Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 91

Vandløbsloven

§ 2, stk. 1 147, 164
§ 2, stk. 2 164
§ 3, stk. 2 143
§ 12, stk. 1 169
§ 16 124, 173
§ 17 124173
§ 27 124
§ 58 118


Vandforsyningsloven

§ 18 155
§ 19 155
§ 20 8 , 105155
§ 21 8 , 109155
§ 22 155
§ 26 120
§ 29 109
§ 37, stk. 1 78
§ 62 109
§ 62, stk. 1 56 , 80
§ 65, stk. 1 81
Tilsynsbekendtgørelsen 9 , 56 , 81 , 109
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 109

 Miljøvurderingsloven

§ 3, stk. 1, nr. 1 100
§ 3, stk. 1, nr. 3 100
§ 7, stk. 2 106
§ 16 129

Jordforureningsloven

§ 40 123
§ 41 123, 151
§ 48 82, 141, 142151, 180
§ 52, stk. 2, nr. 2 166
§ 52, stk. 3 166
Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke 141, 142


Skovloven

§ 11 27
§ 11, stk. 1 3
§ 19 131
§ 24 131

 Museumsloven

§ 29 a 179, 182
§ 29 e 30 
§ 29 j 30 , 179,  182 

Havmiljøloven

§ 24 a 154

Lov om drift af Landbrugsjorde

§ 6 184


Miljøoplysningsloven

§ 2, stk. 3 15
§ 4 a 15
§ 4, stk. 3 15
§ 4, stk. 6 15
§ 5 b 15
Bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger § 2, stk. 6-7 15

Forvaltningsloven

§ 22 15
§ 23 15
§ 24 15


Grundloven

§ 73 78


Offentlighedsloven

§ 13, stk. 1, nr.1 og stk. 2 15


Habitatbekendtgørelsen

§ 6 60183
§ 7 60152183
§ 7, stk. 2 117
§ 11 152