Naturklagenævnet orienterer - NKO

NKO er Naturklagenævnets publikation af principielle afgørelser. I NKO gengives i redigeret form nævnets afgørelser af principielle spørgsmål, der kan være af interesse for omverdenen. I NKO kan man således hente viden om praksis inden for navnlig planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven og skovlovens områder.

Der kan søges i stikordsregister på konkrete emner og i paragrafnøglen efter afgørelser om de enkelte lovbestemmelser.