Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Til borgere, virksomheder og organisationer

Klagevejledning:

I den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, er en klagevejledning og oplysninger om klagefrist og klageberettigelse. Hvis du ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Du finder et direkte link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside. Disse link fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk

Læs mere om hvordan du klager.

Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så myndigheden har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen.

Hvis du har brug for hjælp til Klageportalen

E-mail:  

Telefontid:
man.-fre. 10.00-14.00

Telefon: 7240 5600