Hvor lang tid varer sagsbehandlingen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet bestræber sig på at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder.

Nævnet har stort fokus på sagsbehandlingstider, produktivitet og kvalitet.

Nævnet foretager derfor en løbende prioritering af sagerne og arbejder fortsat med at effektivisere sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør en del sager hurtigt, f.eks. fordi klagen afvises på grund af manglende klageberettigelse, manglende overholdelse af klagefrist eller på grund af manglende kompetence. En del sager afvises endvidere på grund af manglende gebyrindbetaling.

I komplicerede, større og/eller principielle sager, der har en særlig karakter og derfor kan forudsætte f.eks. besigtigelser og nævnsbehandling, må sagsbehandlingstiden forventes at kunne blive længere end 12 måneder.

Hvis behandlingen af en sag viser sig at tage længere tid end 12 måneder, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet forinden udløbet af de 12 måneder sende et brev med orientering om, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.