Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvor lang tid varer sagsbehandlingen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet bestræber sig på at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder.

Klagesagerne behandles i forskellige spor afhængig af sagens art, kompleksitet og indhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stort fokus på sagsbehandlingstider, produktivitet og kvalitet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet foretager en løbende prioritering af sagerne og arbejder fortsat med at effektivisere sagsbehandlingen. Mål for nævnets sagsbehandlingstid fremgår af resultatkontrakten.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør en del sager hurtigt, f.eks. fordi klagen afvises på grund af manglende klageberettigelse, manglende overholdelse af klagefrist, eller fordi sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag. En del sager afvises endvidere på grund af manglende gebyrindbetaling. Sådanne afvisningssager kan ofte afgøres inden for ca. 8 uger.

I komplicerede, større og/eller principielle sager, der har en særlig karakter og forudsætter bl.a. gennemførelse af en række yderligere sagsbehandlingsskridt, herunder f.eks. besigtigelser og nævnsbehandling, må sagsbehandlingstiden forventes at være op til 12 måneder og i nogle sager længere tid.

Hvis behandlingen af en sag viser sig at tage længere tid end 12 måneder, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet forinden udløbet af de 12 måneder sende et brev med orientering om, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.