Hvordan sikres det, at uvedkommende ikke får adgang til dine personfølsomme data?

Sikkerhed: Miljø- og Fødevareklagenævnet følger – ligesom alle andre statslige myndigheder – kravene til informations- og datasikring i ISO27001 standarden. Det betyder bl.a., at CPR-nummer og andre personfølsomme oplysninger kun findes i krypteret form. De kan derfor ikke læses i Klageportalens database, ej heller tilgås på anden måde.

Persondata: I Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med klagesagen. Oplysningerne er f.eks. navn, cpr.nr. og adresse. Der kan også være nogle mere personlige oplysninger om dig, hvis der er blevet givet sådanne oplysninger til brug for sagen, f.eks. om helbredsforhold.

Efter persondataloven har du en række rettigheder. Disse er blandt andet:

  • Du har ret til at få at vide, at nævnet har oplysninger om dig i vores it-system
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger nævnet har om dig, og som er brugt i nævnets sagsbehandling
  • Du har ret til at bede om, at nævnet retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Nævnet har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Sådan arbejder Miljø- og Fødevareklagenævnet med personoplysninger
Når Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager en klage, registrerer vi navn og adresse på sagens part(er) i nævnets it-system. E-mails, breve, bilag og sagsakter gemmes i it-systemet.

Nævnet kan bede om yderligere oplysninger fra sagens part(er) eller fra kommunen eller andre involverede myndigheder. Hvis nævnet skriftligt beder en myndighed om oplysninger, sender vi oftest klagen med bilag til myndigheden. Nævnet kan også indhente oplysninger telefonisk.

Nævnets ansatte har tavshedspligt.

Nævnet skal offentliggøre sine afgørelser på hjemmesiden. Afgørelserne bliver anonymiseret før de bliver offentliggjort.

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du ønsker at bruge dine rettigheder, er du velkommen til at ringe eller skrive til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Nævnenes Hus.

Reglerne følger af lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger