Vilkår for brug af Klageportalen

Betaling

Du betaler gebyret for at klage med et betalingskort, når du har indtastet din klage i Klageportalen.

Klagegebyret tillægges ikke transaktionsomkostninger eller betalingsgebyr.

Når du gennemfører en online betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt.

I Klageportalen benytter vi SSL (Secure Socket Layer). Det indebærer bl.a., at du ikke har en selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt.

De data, du oplyser i forbindelse med gebyrbetalingen med betalingskort, er krypterede (SSL). Det er kun betalingsformidleren, der kan læse dem. Hverken nævnet eller andre har mulighed for at læse dataene.

Gebyrbeløbet hæves på din konto i forbindelse med, at vi mailer dig en kvittering for din indgivelse af klage. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt.

Kvittering

Når du har betalt klagegebyret og indgivet din klage via Klageportalen, sender vi dig en email med kvittering for klagen. Kvitteringen indeholder bl.a. et KlageID – et identifikationsnummer – som du skal bruge, hvis du har spørgsmål til din klagesag.

Klagefrafald

Du har til enhver tid – frem til nævnet har truffet en afgørelse i klagesagen – ret til at frafalde din klage. Ønsker du at frafalde din klage, kan dette gøres via Klageportalen. Du vil da få et indbetalt klagegebyr tilbage. En tilbagebetaling af gebyret afhænger dog af, hvor langt nævnet er nået med sin behandling af klagesagen.

Forbehold for tastefejl og gebyrfejl

I forbindelse med din indgivelse af klage via Klageportalen tager Miljø- og Fødevareklagenævnet forbehold for, at der kan optræde tastefejl og gebyrfejl.

Persondatapolitik

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan brugeren genkendes, f.eks. på et websted, ved næste besøg.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website, f.eks. brugernavn til login på et website. En cookie lagres på brugerens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til, er at genkende din computer.

Når du indgiver en klage via Klageportalen benyttes ”session cookies” – de holder styr på, hvor du er, mens du navigerer i portalen. ”Session cookies” gemmes kun på din computer i få timer.

I Klageportalen anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre brugen af Klageportalen så nem som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Logstatistik
Logstatistik bruges i Klageportalen og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v.

I Klageportalen anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.

Dine personlige oplysninger

For at du kan en klage via Klageportalen, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • cpr. nr. (for personer) eller cvr. nr. (for virksomheder, organisationer og foreninger)
  • Navn
  • Adresse
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne give dig en kvittering for din klage, kommunikere med dig under sagens behandling og give dig en afgørelse i sagen, når Miljø- og Føde-vareklagenævnet har afsluttet sin behandling af klagesagen. Vi skal også bruge oplysningerne ved eventuel tilbagebetaling af klagegebyret.

Personoplysningerne registreres hos Miljø- og Fødevareklagenævnet i nævnets it-systemer.

Vi registrerer tillige skrivelser, f.eks. klagen, samt diverse bilag og sagsakter i nævnets it-systemer.

Nævnet kan bede om yderligere oplysninger fra sagens parter, fra kommuner eller andre involverede myndigheder. Hvis nævnet skriftligt beder en anden myndighed om oplysninger, sender vi oftest klagen med bilag til myndigheden. Nævnet kan også indhente oplysninger telefonisk.

Når der indsamles personoplysninger via Klageportalen, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

De medarbejdere, som sagsbehandler din sag i Miljø- og Fødevareklagenævnet, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Dog har nævnets sagsbehandlere ikke adgang til cpr. numre. Nævnets ansatte har tavshedspligt.

Når nævnet træffer afgørelse i en klagesag, skal nævnet offentliggøre afgørelsen. Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vil indtil videre blive offentliggjort på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesportal (www.nmknafgoerelser.dk). Afgørelserne bliver anonymiseret før offentliggørelsen.

Den dataansvarlige for Klageportalen er Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vi transmitterer dine oplysninger krypteret. Vi opbevarer ikke dine oplysninger krypteret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet videregiver alene personoplysninger til andre myndigheder i det omfang, lovgivningen forpligter nævnet hertil.

Efter persondataloven har du en række rettigheder. Disse er blandt andet:

  • Du har ret til at få at vide, at nævnet har oplysninger om dig i vores it-systemer.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger nævnet har om dig, og som er brugt i nævnets sagsbehandling.
  • Du har ret til at bede om, at nævnet retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Nævnet har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du ønsker at bruge dine rettigheder, er du velkommen til at ringe eller skrive til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Nævnenes Hus, f.eks. via e-mail til . Alle henvendelser i verserende klagesager skal dog foretages via Klageportalen.