Husdyrbrugloven

Husdyrbruglovens formål er at etablere et samlet vurderings- og godkendelsessystem, som medvirker til, at udviklingen af husdyrbrug sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår, natur, miljø og landskab m.v.

Kommunalbestyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbrug, der er omfattet af loven.

Husdyrbrugloven indeholder forskellige tilladelses- og godkendelsesordninger ved etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug: En § 10-tilladelse for husdyrbrug mellem 15 og 75 dyreen-heder (DE), en § 11-tilladelse for husdyrbrug mellem 75 og ca. 250 DE samt en § 12-godkendelse for husdyrbrug over ca. 250 DE. Dertil kommer en særlig godkendelsesordning for tredje-mandsarealer, jf. § 16.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.