Jagt- og vildtforvaltningsloven

Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved bl.a. at beskytte vildtet og dets levesteder og regulere jagten.

Afgørelser efter lovens kapitel 8a (miljøskade) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.