Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved bl.a. at beskytte vildtet og dets levesteder og regulere jagten.

Afgørelser efter lovens kapitel 8a (miljøskade) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

SE OGSÅ ..

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017 om jagt og vildtforvaltning