Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved bl.a. at beskytte vildtet og dets levesteder og regulere jagten.

Afgørelser efter lovens kapitel 8a (miljøskade) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

SE OGSÅ ..

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning - Lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015 (link til retsinfo.dk)