Siden er under opbygning.

Se mere her:

Kystbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse

Klageregler for lovområdet