Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens formål er at forebygge og begrænse forurening bl.a. gennem forudgående tilladelser samt påbud og forbud til forurenende virksomheder og aktiviteter.

Kommunerne og Miljøstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse/tilladelse, påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Kommunernes og Miljøstyrelsens afgørelser kan med få undtagelser påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, en række landsdækkende miljø- og interesseorganisationer samt andre, der har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.