Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljøoplysningsloven

Miljøoplysningslovens formål er at sikre en øget offentlig adgang til og formidling af miljøoplysninger.

Til realiseringen af dette formål fastsætter loven regler om borgeres rettigheder og myndigheders pligter i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i miljøoplysninger, ligesom loven fastsætter regler om en restriktiv fortolkning og afvejning af hensyn, der medfører begrænsninger i adgangen til aktindsigt.

Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning og gælder herudover for organer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol.

Myndigheder og organers afgørelser efter loven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i to tilfælde. For det første kan afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger påklages særskilt til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, se hertil miljøoplysningslovens § 4, stk. 6.

For det andet kan afslag på aktindsigt som træffes af organer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol, jf. lovens § 1, stk. 2, samt forsyningsselskaber m.v., der er omfattet af den offentlige forvaltning, jf. lovens § 1, stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se hertil miljøoplysningslovens § 4 a.