Nationalparkloven

Lovens formål er at give miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om udpegning af nationalparker og oprettelse af nationalparkfonde og disse fondes vedtagelse af en nationalparkplan.

Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.