Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Planloven

Folketinget vedtog den 15. december 2016 forslag nr. 42 til lov om Planklagenævnet. Loven om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016) trådte i kraft den 1. februar 2017.

Med loven oprettes Planklagenævnet, der skal fungere som et selvstændigt og uafhængigt klagenævn inden for planområdet.

Du kan komme direkte til det nye Planklagenævns hjemmeside her .

 

 

Se også ..

Bekendtgørelse af lov om planlægning - Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 (link til retsinfo.dk)

NMKN's afgørelser efter planloven om: