Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tøndermarskloven

Lovens formål er navnlig at bevare Tøndermarskens ydre koge og den nedre del af Vidåsystemet som et samlet naturområde af national og international betydning.

Det fremgår af lovens § 44, hvilke afgørelser der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.