Kontakt Natur- og Miljøklagenævnet:

Natur- og Miljøklagenævnet

Nævnenes Hus - Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 7240 5600

E-mail:  
Hjemmeside: http://www.nmkn.dk
Telefontid: mandag-fredag 10:00-14:00 
CVR-nr.: 18 21 09 32
EAN-nr.: 5798000026070