Digital Klageportal til indsendelse af klager: Information om IT-teknisk tilslutning

Formålet med denne information er at oplyse om, hvordan myndigheder/førsteinstanser IT-teknisk tilsluttes Miljø- og Fødevareklagenævnets og Planklagenævnets digitale Klageportal. Den IT-tekniske tilslutning skal på plads for at sikre, at de relevante sagsbehandlere har adgang til Klageportalen.

Obligatorisk for myndigheder/førsteinstanser at bruge Klageportalen fra den 23. oktober 2014

Bekendtgørelsen herom betyder, at afgørelser dateret den 23. oktober 2014 og frem skal videresendes fra myndigheden/førsteinstansen via Klageportalen.

Bemærk at Klageportalen ikke kan bruges til at indsende yderligere dokumenter til allerede verserende sager afgjort før den 23. oktober 2014 .

Adgang til Klageportalen sker gennem Danmarks Miljøportal, som er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet. Man kan også få adgang til Klageportalen gennem virk.dk.

Læs her en kort information om baggrunden for Klageportalen.

Adgang til Klageportalen – OBS! Til IT-afdelingen

Den IT-tekniske tilslutning til Klageportalen sker gennem Danmarks Miljøportal, som alle kommuner, regioner og fredningsnævn har en tilslutningsaftale med.
Det vil typisk være myndighedens administrator for Danmarks Miljøportal, som også bliver ”administrator” i forhold til Klageportalen. Hos de fleste er det en IT-ansvarlig eller en IT-afdeling, som sørger for, at de relevante sagsbehandlere i organisationen er oprettet på den rigtige måde. 
Læs vejledning om IT-teknisk tilslutning til Miljø- og Fødevareklagenævnets / Planklagenævnets Klageportal.

Information om myndigheden/førsteinstansen i Klageportalen

I skal selv vedligeholde de informationer(stamdata) om egen organisation, som findes i Klageportalen, ved at bruge jeres administratorrettigheder. Klageportalen indeholder f.eks. informationer om e-mail adresser. Vedligeholdelsen heraf er vigtig, fordi adviseringer om nye klagesager og andre beskeder fra Klageportalen sendes til de e-mail adresser, som er angivet i stamdata.

Klageportalen er sat op til automatisk at sende adviseringer og beskeder til jeres hovedpostkasse. Hvis dette eller andre stamdata ønskes ændret, kan klageportal-administrator nemt gøre det i Klageportalens administrationsmodul. Administrator bedes sikre, at de angivne stamdata er korrekte og aktuelt gældende.

Spørgsmål kan rettes til Nævnenes Hus' support team på e-mail:  eller på tel. 7240 5600.