Hvem er sagens parter?

Sagens parter skal forstås som de personer, myndigheder, virksomheder og foreninger m.v., der er involveret i klagesagen. Som sagens parter indtastes:

  • ansøger
  • ejendommens ejer
  • klagere
  • andre involverede myndigheder

Ansøger/ejendommens ejer/klager kan være den samme person.

Omboende eller andre, som f.eks. har fremsendt indsigelser til myndigheden, før der blev truffet afgørelse i sagen, men som ikke har klaget over den endelige afgørelse, er ikke sagsparter.

Det er vigtigt at førsteinstansen indtaster alle relevante parter på klagesagen inden videresendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet.