Tekniske vejledninger til Klageportalen

Indtastning af en klage på vegne af klager

Myndighederne må kun indtaste en klage på vegne af en klager, som af Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

 

Klageportalens kvitteringsmails

Klageportalen udsender en række kvitteringsmails til klager og førsteinstans/myndigheder.

De forskellige typer kvitteringsmails kan læses her

 

Flere klager over samme afgørelse ?

I nogle situationer kommer der flere klager over samme afgørelse. Til brug herfor findes en funktion som benyttes af førsteinstansen til at sammenføje flere indkomne klager over samme afgørelse til en klagesag.

  • Herefter skal blot denne ene klagesag (hovedklagen) sagsbehandles og videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet. Førsteinstansen kan altså nøjes med at sagsbehandle den samlede klagesag i stedet for at skulle sagsbehandle hver af de enkelte klager.

     

Oplysninger om myndigheden i Klageportalen

I Klageportalen er der mulighed for, at den enkelte myndighed kan administrere og ændre oplysninger om myndigheden.

https://administration.miljoeportal.dk/selfservice